Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Przykładowej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

Technikum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim jest publiczną szkołą powołaną decyzją nr XXXIII/311/2002 Rady Powiatu w Ostrowcu Św. z dnia 27 lutego 2002 r. Technikum nr 3 wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św.

 Nazwa i siedziba szkoły: Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 2.

Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

Adres strony internetowej: https://www.thm.ostrowiec.pl/